Designer

Designer to artysta poruszający się na nieskończonej osi konstrukcja-dekonstrukcja. Jako fizyczne medium spajające sztukę, kulturę i przemysł, przyczynia się do kreowania przedmiotów o zdefiniowanych cechach oraz wysokiej wartości estetycznej. Wyczulony na ogólnoludzkie potrzeby, tworzy obiekty przychylne cywilizacyjnym zmianom.
Designer oswaja nieznaną materię, tłumaczy techniczne teorie na język obrazu, treści przypisuje formę, która następnie staje się częścią społecznej świadomości i autentycznej rzeczywistości. Jego celem jest zacieranie granicy między pragmatycznymi aspektami a walorami estetycznymi projektowanych obiektów.
Rola poety rzemiosła niesie ze sobą misję ciągłej fascynacji odbiorców i poruszania ich świata emocji. Designer to heros współczesnego rzemiosła, stylista rzeczywistości toczący nieustanną walkę przeciwko brzydocie.