Fotografia architektury

Fotografia architektury jest zwierciadłem rzeczywistości, starannie odtwarzającym piękno otaczające człowieka. Traktowana jako sztuka plastyczna eksponuje wizualne walory przestrzeni. Jej zadanie polega na uchwyceniu nie tylko realnych obiektów architektury, ale również przekazaniu emocji generowanych przez autorów przestrzennych kreacji.
Fotografia architektury to metaforyczny obraz refleksji i idei, które przyświecają powstałym budynkom. Spojrzenie zatrzymane w kadrze wyraża świadome emocje kreatorów przestrzeni oddziałujące bezpośrednio na odbiorcę. Fotografia to trwała ilustracja estetycznej mocy, niosąca jasny przekaz, to niewerbalna transmisja, która nie wymaga słownego komentarza.
Fotograf posiada wyjątkową umiejętność interpretacji przestrzeni, wyciąga jej kwintesencje i z pomocą obrazu portretuje przesłanie twórców współczesnej architektury oraz stylistów wnętrz.