Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny., na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.
  Formy w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:

  • e-mailem pod adresem: info@homesquare.pl
  • telefonicznie pod numerem: 22 122 86 66
  • pocztą pod adresem: HomeSquare Sp. z o.o. ul. Malinowskiego 12, 86-032 Niemcz
 1. Konsument może skorzystać w celu złożenia oświadczenia z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie www.homesquare.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. (Formularz odstąpienia od umowy)
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:

HomeSquare Sp. z o.o.

Malinowskiego 12

86-032 Niemcz

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie z fabrycznymi wypełniaczami) wraz z instrukcją obsługi, dokumentami oraz kartą gwarancyjną. Instrukcja oraz karta gwarancyjna stanowi integralną część towaru, podobnie jak fabryczne opakowanie.
 4. Konsument ma obowiązek zabezpieczyć towar odesłany przed uszkodzeniem przesyłki Konsument powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta dodatkowo zabezpieczyć przesyłany towar.
 5. W przypadku zwrotu towaru bez jego integralnych elementów, bądź z zerwanymi plombami gwarancyjnymi, numerami seryjnymi, foliami, Sprzedawca może wystąpić o odszkodowanie, którego wysokość jest uzależniona od wartości o jaką integralna część obniża wartość towaru. Ponadto, jeżeli towar odsyłany zaginie lub jego stan i jakoś ulegnie zmniejszeniu, a zmiany te będą wykraczały poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru – Sprzedawca ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub odszkodowanie.
 6. Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu.
 7. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię), którą zobowiązuje się podpisać i odesłać pocztą tradycyjną – listownie.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów:
 • które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 • które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte, nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz