Taras i ogród – duet marzeń dla tych osób, które czują szczególną więź z naturą. Starożytne ogrody Semiramidy, założone na wznoszących się tarasach Babilonu, zapisały się wielkimi literami w plejadzie ośmiu cudów świata.