Czy wiecie kiedy powstały pierwsze kawiarnie? Wyobraźcie sobie, że miało to miejsce już w XVI wieku w Kairze, ale filiżanki powstały jeszcze wcześniej, rzecz jasna w starożytnych Chinach.