Wszystko co posiadamy w domu powinno być albo przydatne albo ładne, ewentualnie mieć jakąś wartość sentymentalną, stanowić istotną pamiątkę. Kupując prezenty i drobiazgi dla kogoś bliskiego lub dla nas samych,